Holistic-Therapy-Center.com
     
     

Терапия с Бах

   Преди повече от едно столетие Едуард Бах-английски лекар и хомеопат поставя основите на съвършенно нова лечебна концепция. Той остановява ,че екстрати от някой цветя действат изключително ползотворно за емоционално балансиране и хармонизиране при хората. При това той констатира, че различните цветя оказват благоприятно въздействие при точно определени емоционални дисбаланси.             Така през 1936г малко преди да приключи земният си път д-р Бах завършва своята  гениална работа. Той дари на света система от 38 цветя съответстващи и лекуващи основните емоционални разстроиства наблюдавани при хората.

Системата на д-р Бах е проста, защото третира конкретно изявените емоции и не изисква анализ на дълбоките причини.В същото време тя е и универсална, защото не е свързана функционално с определени външни условия-климат, географска среда, епохаДори днес в нашият забързан и модерен свят, лечението с цветята на Бах става все по-актуално и целесъобразно.

Както повечето натурални лечебни практики Цветята на Бах се прилагат по-етапно.Третират се първо явно проявяваните емоции -тези които са на повърхността и едва след тяхното балансиране се преминава към следващият по-дълбок емоционален слой.

Хармонизирането на емоционалното тяло оказва благотворно влияние върху менталното и физическото тела. Не са редки случайте на чувствително подобрение при хронични заболявания в основата на които са емоционалните причини.

Лечението с цветята на Бах не може да се прилага е еднаква ефективност при всички заболявания, т.е те есенциите не са панацея. При наличие на тежки енергийни деформации и енергийни вмешателства във финните тела, лечението само с есенциите на д-р Бах се оказва недостатъчно ефективно. В тези случаи е необходимо първо да се изчистят финните тела, да се балансират кармичните енергии, да се хармонизира цялата енергийна система и едва тогава да се приложи Бах терапията.                                                         

Затова пък цветята на д-р Бах са чудесна практика допълваща проведеното енергийно или радиестезийно лечение . Бах терапията е чудесен финен регулатор на енергийната система след проведени основни лечения.