Holistic-Therapy-Center.com
     
     

Холистично лечение

- хармонизира тялото, ума и духа, като се основава на разбирането за връзката между физическото здраве и емоционалното състояние на човека

- помага на човек да преосмисли ценностната система, целите в живота и взаимоотношенията си

За холистичното лечение

- всеки човек е уникален и за това подходът на лечение и препоръките за начина на живот са индивидуални

- човекът е тясно свързан с природата и с Вселената и лечението учи да се живее в хармония с нея, ритъма и законите й

- е важно човек да насочи поглед навътре в себе си, за да постигне и да заживее в хармония

- е важно всеки човек да постигне здраво тяло, концентриран ум, пълноценни взаимоотношения с другите

- човек трябва да открие нови възможности в живота си, да се отвори за по-висши нива на осъзнаване и да развие интуитивните си способности

За кого? Ако:

- се чувствате стресирани

- изпитвате болка, гняв, страх, самота, объркване

- не можете да контролирате живота си

- имате много конфликти и малко енергия

- не сте доволни от връзката си

- трудно правите избор и трудно вземате решение

- имате проблеми със съня, теглото и начина на живот

- искате да изградите увереност и себеуважение

- искате да осъзнаете, разберете и приемете себе си

- искате да живеете по-добре