Holistic-Therapy-Center.com
     
     

Квантово лечение

Квантовото лечение е лечение на духа и тялото и това е перспективата за човешкото здраве.

Промяната е определяща харектеристика на Вселената, а Вселената се променя с много бързи темпове последното десетилетие. Непроменено остава убеждението, вярата,че съзнанието твори действителността,че очакванията решително влияят върху резултата,че съзнанието, вниманието, намерението участват в оздравителният процес редом с лекарствата,хирургията, облъчванията…

Квантовото лечение ни дава вдъхновението и разбирането ,че човек стои в центъра на сътворението на Вселената и че тялото е сътворено от съзнанието.

Холистичното лечение - това е подход включваш едновременно лечение на духа и тялото.

Тялото ни знае как да поддържа равновесие, затова ако искаме то да се самолекува, трябва да го преведем в баланс.
Лекарствата, химотерапията, операцията действат като външен подход.
За да настъпи истинско изцеление трябва да се съчетаят външният с вътрешният подход, т.е лечение на духа и тялото.

Гените ни са частица информация в ДНК.Паметта е по-устойчива от материята. Клетката това е памет, изградила около себе си материя. Нашето тяло е мястото което нашата памет нарича дом.

Холистичният подход означава интерес към болният човек, а не към болестта му, запознаване с неговите преживявания, неговите емоции,мисли, постъпки.
Човешкото тяло метаболизира всичко което човек вижда, чува, докосва, усеща и го превръща в самият човек.
Цялото тяло на човека е съставено от преживявания